« Tagasi

Peipsiääre vallas ennistati Tedreküla

Tartu maakonna Peipsiääre vallas liideti Kodavere küla koosseisust ära võetav osa Pärsikivi külaga ja Pärsikivi küla nimeks määrati Tedreküla ning käesoleval nädalal paigaldati küla piiridele Tedreküla nimetahvlid.

2017. a novembris esitasid Pärsikivi ja Kodavere külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused külaelanikud Peipsiääre Vallavalitsusele ja Vallavolikogule pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks ning 2018. a veebruaris andis vallavolikogu nõusoleku Kodavere küla lahkmejoonte muutmiseks ajaloolise Tedreküla küla ennistamiseks.

Tedreküla asub Peipsiääre vallas Kallaste linnast põhja poole Peipsi järve kaldal. 1815. aastal asutati seal kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) kaardil oli külas 18 majapidamist. 1925. aastal kuulus küla Tartumaa Kodavere kihelkonna Kokora valla koosseisu.

Tedreküla kaotati 1977. aastal maa-asulate arvestuse korrastamise reformi käigus. Enne 1977. aasta reformi oli Tedreküla Alatskivi külanõukogus, pärast seda jäi alles Jõgeva rajoonis Pala külanõukogus Kodavere küla ja Alatskivi külanõukogus Pärsikivi küla.

RIIGIHALDUSE MINISTRI MÄÄRUS

MÄÄRUSE SELETUSKIRI