« Tagasi

Peipsiääre valla majaomanikel on võimalus tellida vallavalitsuse kaudu maja- ja numbrisilte

 

Peipsiääre vallavalitsuse poole on üha sagedamini pöördutud murega, et üks või teine hoone pole alevikes või külades leitav. Kuna väga paljudel majadel puuduvad numbrisildid või on valed ja ka tänavasilte pole piisavalt, siis on alevikes ja külades tõepoolest raskendatud mitmete teenuste osutamine (nt kiirabi, posti- ja kullerteenused, prügivedu).

Kui tänavasiltide tellimine ja vajalikesse kohtadesse paigaldamine on vallavalitsuse ülesanne, siis numbrisildi olemasolu eest hoonel vastutab iga konkreetse hoone omanik või valdaja vastavalt Peipsiääre valla heakorra eeskirjale § 11 lg 2.

Kõik puuduolevad tänava- ja numbrisildid peavad olema paigaldatud hiljemalt 1. juuniks 2019. Samas tuleb ka olemasolevad numbrisildid hoonetel kindlasti välja vahetada, kui need on muutunud inetuks ja loetamatuks ega täida enam oma eesmärki.

Kuna Peipsiääre vallavalitsus on lähiajal tellimas uusi tänavasilte, siis on ühtlasi otsustatud anda ka Peipsiääre valla majaomanikele võimalus tellida majadele numbrisilte vallavalitsuse vahendusel. Selleks tuleb pöörduda Peipsiääre vallavalitsuse ehitusspetsialisti poole (info tel 5301 5887, e-post raimond.voimre@peipsivald.ee ) hiljemalt 31. jaanuariks 2019  ning teada anda, kes millise numbriga silti osta soovib, ja ühtlasi tasuda numbrisildi maksumus summas 7 eurot.

On viimane aeg likvideerida olukord, kus keegi Peipsiääre vallas alevikes ja külades tänava- ja numbrisiltide puudumise tõttu ära eksib.

Teeme üheskoos valla korda!

_____________________________________________________________________________________________

 

У домовладельцев волости Пейпсияэре есть возможность заказать таблички с названиями улиц и номеров домов через волостную управу

 

        В волостную управу Пейпсияэре всё чаще обращаются с жалобой на то, что зачастую невозможно найти тот или иной дом. Поскольку многие дома в нашей волости не имеют номеров, да и названий улиц также недостаточно, то действительно непросто оказывать некоторые услуги, например, скорая помощь, услуги почты и курьера, вывоз мусора.

И если заказ и установка в нужных местах вывесок с названиями улиц входит в обязанности волости, то за установку номера дома отвечает непосредственно владелец дома.

Все недостающие таблички с номерами домов и названиями улиц должны быть установлены, максимум, к 1 июню 2019 года. Необходимо также заменить пришедшие в негодность, стёртые, т.е. не выполняющие свои функции таблички.

Поскольку волостная управа Пейпсияэре собирается в ближайшее время заказать новые таблички, то решили предоставить и домовладельцам волости возможность заказать таблички через волостную управу. Для этого нужно до 31 января 2019 года сообщить специалисту по строительству волостной управы (инфотелефон 5301 5887, raimond.voimre@peipsivald.ee), кто и какой номер желает приобрести и сразу же оплатить табличку с номером стоимостью в 7 евро.

Сейчас наступило последнее время ликвидировать ситуацию, при которой из-за отсутствия табличек с названиями улиц и номеров домов в волости Пейпсияэре  можно заблудиться.

Давайте вместе приведём свою волость в порядок!