« Tagasi

Päästeamet kontrollib majutusasutuste tuleohutusnõuete täitmist

6.-10. maini toimub Päästeameti kontrollreid, mille sihtgrupiks on seekord majutusasutused

Kontrollreidi eesmärk on, et majutusasutuste külastajad ja personal saaks ennast eelseisvale turismihooajale vastu minnes turvaliselt tunda. Päästeameti inspektorid vaatavad spetsialisti pilguga üle majutushooned ja ühiselamud selleks, et majutusasutused saaksid suvel puhkuse saabudes enda hooned nõuetega vastavusse viia ja enne tipphooaega ohutumaks muuta. Selleks korraldab Päästeamet üle-eestilise reidi, kus nädala jooksul kontrollitakse tuleohutuse vaatest kõige olulisemaid tuleohutusnõudeid majutushoonetes. Eesmärk on, et kontrollitavates hoonetes oleks igapäevaselt tagatud kiire teavitamine tulekahjust ning ohutu evakuatsioon.

Levinuimad rikkumised:

  • Tulekahju signalisatsioonisüsteemi olemasolu (k.a välja lülitamine/isoleerimine) – Tulekahju alarm aitab avastada tulekahju varajases staadiumis. Kui hoones on osaliselt või täielikult välja lülitatud tulekahju signalisatsioonisüsteem, siis ei anna see valehäireid ja ei sega külastajaid, kuid ei täida ka enda eesmärki andmaks teada tulekahjust.
  • Tuletõkkeuste lahti hoidmine – Tuletõkkeuste kinni/lahti pidev sulgemine ja avamine võib olla tüütu, kuid lahtine tuletõkkeuks ei hoia enda taga suitsu ega tuld ning seetõttu täitub hoone väga kiiresti suitsuga. See omakorda suurendab märgatavalt tõenäosust, et tulekahjul on fataalsed tagajärjed. Selleks, et tuletõkkeuksi saaks tavapäraselt hoida avatud asendis on võimalik nendele paigaldada tulekahju signalisatsioonisüsteemiga ühendatud magnetseadmed, mis sulgevad uksed häire saabudes.
  • Evakuatsioonitrepikodades liikumist takistavate esemete hoidmine – Hooaeg ei ole veel alanud ning veel ei ole kasutusel kõiksugused lisavoodid jms, neid hoitakse väga tihti evakuatsioonitrepikojas kuna treppi kasutatakse harva ja paremat kohta nende jaoks ei leita. Tulekahju olukorras on elulise tähtsusega hoonest turvaliselt väljuda ning igasugused takistavad esemed on suureks ohuks.
  • Evakuatsioonitrepikodades põlevmaterjalide paigutamine – Tipphooajal on tavapärane, et majutusasutuses on ruumipuudus ning iga vaba pind kasutatakse ära klientide majutamiseks. See omakorda tähendab seda, et ladudest saavad numbritoad ja kõik, mis ennem mahtus lattu, paigutatakse nüüd evakuatsioonitrepikotta (kappidesse või ehitatakse sinna panipaigad). Enamasti on nendeks esemeteks voodilinad, rätikud ja muu põlev materjal ning nende süttides täitub evakuatsiooniks ettenähtud trepikoda suitsu ja tulega ning hoones viibijatelt võetakse vaba tahe sealt väljuda.

Tuleohutusnõuetest kõige olulisemad on evakuatsiooninõuded. See tähendab seda, et kõik hoonet kasutavad inimesed saavad ohuolukorras hoonest kiirelt ja kerge vaevaga väljuda. Kui kontrollreidi käigus tuvastatakse, et hoone omanik või valdaja on suhtunud ükskõikselt teiste turvalisusesse, siis selle isiku osas alustatakse väärteomenetlust.

Ennetame õnnetusi, päästame inimelusid ja vara, igaühe kaasabil!

 

PÄÄSTEAMET

www.paasteamet.ee