« Tagasi

Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamine

Keskkonnaamet teatab Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest.

 

Tegevuskava alusel taotleb arendaja MTÜ Lahepera Järv vee erikasutusluba Lahepera järve tervendamiseks tähtajaga 10 aastaks. Järve taastamiseks on vaja järvest eraldada oluline kogus muda, kavandatud on kuni 500 000 tuh m3 muda eemaldamine 10 aasta jooksul. Sellest esimeses etapis 100 000 m3 kahe aasta jooksul. Lahepera järv paikneb tervikuna Lahepera hoiualal, mis on ka Natura loodusala ja linnuala. Oluline keskkonnamõju võib tuleneda eelkõige Lahepera järvest eemaldatava sette suurest mahust ning sellega kaasnevast keskkonnamõjust järve ökosüsteemile ning piirnevatele elupaikadele ja liikidele.

Arendaja on Mittetulundusühing Lahepera Järv (registrikood: 80366703) (aadress Trässo, Kesklahe küla, Alatskivi vald, Tartu maakond, 60204, kontaktisik Erki Vister, e-post erki.vister@gmail.com). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Ivo Ojamäe; Aleksandri 14, Tartu, 51004, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 730 2252). Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts MAVES (Marja tn 4d, Tallinn, 10617; juhtekspert: Madis Metsur, e-post: madis@maves.ee, 508 3765).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris ruumis 302. Lisaks on KMH aruanne elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://www.keskkonnaamet.ee. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 27.04.2018 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel. KMH aruande avalik arutelu toimub 03.05.2018 kell 14.00 Alatskivi vallamajas aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.