« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Programmi infopäev (koos kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäevaga) toimub 14. märtsil algusega 10.00 Tartus Riia 15, ruum 407. Registreerimine kuni 11. märtsini (aadressil tol@tartumaa.ee või tel 5886 2500).
___________________________________________________________________________________________________

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.
___________________________________________________________________________________________________

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprillini kl 16.30. 
Taotlusi saab esitada kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee.

Taotlused esitada aadressile tol@tartumaa.ee.