« Tagasi

Keskkonnaameti teade OÜ Vara Saeveski õhusaasteloa taotluse muutmise kohta

Peipsiääre Vallavalitsus sai teate Keskkonnaametilt OÜ Vara Saeveski õhusaasteloa taotluse muutmise kohta koos selle juurde kuuluvate lisadega. 

Peipsiääre Vallavalitsus peab avaldama oma arvamuse nimetatud õhusaasteloa taotluse kohta ühe kuu jooksul arvates selle kättesaamisest vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõike 1.

Kui kohalik omavalitsus ei ole arvamust määratud tähtajaks esitanud või ei ole palunud määratud tähtaega pikendada, võib Keskkonnaamet vastavalt Haldusmenetluseseaduse § 16 lõikele 2 lahendada eelmainitud saasteloa taotluse ilma Peipsiääre Vallavalitsuse  arvamuseta.

Arvamuse küsimine OÜ Vara Saeveski õhusaasteloa muutmise taotluse ja eelnõu kohta

OÜ Vara Saeveski LHK projekt Lisa 1_viimane versioon

OÜ Vara Saeveski LHK projekt_Lisa 2_viimane versioon

OÜ Vara Saeveski õhusaasteloa taotlus_viimane versioon

Vara Saeveski_korraldus_EELNOU

Vara Saeveski_luba_EELNOU