« Tagasi

Hea kaevuomanik! Tutvu Terviseameti põhjaliku ülevaate ja soovitustega seoses arseeniga

Terviseamet on tuvastanud, et Peipsiääre valla neljas puurkaevus (3 erakaevu, 1 ühisveevärk) vesi sisaldab piirnormist kõrgemat arseeni. Kõik 3 erakaevu ja 1 ühisveevärgi kaev ammutavad vett Kesk-Devoni veekihist. Võetud veeproovides oli arseenisisaldus 17,9-26 μg/l.
 
Eestis on joogivees sisalduva arseeni piirmäär 10 μg/l (mikrogrammi liitris). See on sätestatud sotsiaalministri määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" ja sotsiaalministri määrusega nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded".
 
Terviseamet on ühisveevärgi joogivee kvaliteeti jälginud pikka aega. Samuti on jälgitud veevärke, mille joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest (nt koolid, lasteaiad, hooldekodud, toiduainetetööstused). Nendes on vee arseenisisaldus olnud normi piires.
 
Keskkonnaagentuuri Kesk-Devoni põhjavee riikliku seire viie aasta andmete tulemuste alusel (2014-2018) on arseeni sisaldus vees keskmiselt alla 5 μg/l.
Peipsiääre vallas ilmnenud probleemi lahendamiseks püüab Keskkonnainspektsioon selgeks teha põhjavees normist kõrgema arseenisisalduse põhjuse: kas on tegemist reostusega või on arseen loodusliku päritoluga.
 
Kuidas arseen tervisele mõjub?
Pikaajaline (paljude aastate jooksul) kõrge arseeni sisaldusega vee tarbimine võib tekitada tervisekahjustusi. Eriti oluline on vähendada arseeni sisaldust joogivees, mida tarbivad lapsed või rasedad. Lapsed on kõrgendatud riskigrupis, kuna nad tarbivad suurema koguse vett oma kehakaalu ühiku kohta. Rasedatel võib tarbitud arseen imenduda rinnapiima ja platsentasse, mis omakorda mõjutab loodet. Seega ettevaatusprintsiibist lähtuvalt, kui arseeni sisaldus joogivees ületab 10 μg/l tuleb rakendada ennetusmeetmeid arseeni sisalduse vähendamiseks vees.
 
Peipsiääre valla kaevude vees tuvastatud arseenisisaldus oli küll kõrgenenud, kuid jäi oluliselt alla toksilisest tasemest ning tasemest mille juures on enamasti täheldatud pikaaegse tarbimise mõjusid (üle 50 μg/l). Mõõdetud arseeni sisalduste puhul võib aine negatiivne tervisemõju küll avalduda, kuid neid juhtumeid esineb väga harva.
 
Juhime tähelepanu, et tegemist on ühekordsete mõõtmistulemustega (va 1 erakaev), mida võib mõjutada muuhulgas hooajaline kõikumine, mis põhjustab kõrgemaid arseeni sisaldusi.
 
Juhul, kui arseeni sisaldus teie vees ületab piirnormi, soovitame joogivett suveperioodi jooksul uuesti analüüsida. Kuni arseeni taseme normaliseerumiseni tarvitada alternatiivset joogivee allikat või pudelivett joomiseks ja toidu valmistamiseks või kasutada kaasaegset tehnoloogiat vee puhastamiseks. Töötlemata vett võib kasutada pesemiseks ja muuks olmevajaduseks.
 
Juhul, kui arseeni sisaldus teie vees ei ületa piirnormi, võite tavapärasel viisil vett kasutada edasi (kui ka teised näitajad vastavad nõuetele).
 
Iga erakaevuomanik võib ka ise võtta oma joogiveest proovi ja viia selle analüüsimiseks akrediteeritud laborisse, sh ka Terviseameti laborisse.
 
Analüüsiks peaks vee võtma otse kaevust või kui see pole võimalik, siis kraanist. Juhul, kui majas on paigaldatud filter, siis vett on soovitavalt võtta nii puurkaevust, kui ka peale filtrit joogivee kraanist. Pudeli proovi jaoks saab Terviseameti Tartu laborist (Põllu 1a, Tartu, IVB korrus). Erandjuhul võib proovi võtmiseks kasutada ka näiteks 0,5 liitrist veepudelit, mis tuleks eelnevalt hästi loputada, ka pudeli kork (3-4 korda) prooviks võetava veega. Pudel tuleb täita veega ning toimetada esimesel võimalusel Terviseameti Tartu laborisse (Põllu 1a, Tartu, IVB korrus, veeproovide vastuvõtt: E-N 8-14.30). Analüüs tehakse Terviseameti Kesklabori keemialaboris Tallinnas. Analüüsi maksumus Terviseameti laboris on 22 eurot, millele lisanduvad transpordikulud.
 
Kindlasti tuleb täita proovivõtu protokoll, mille leiate aadressil https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor/veeanaluusid-staatiline .
Joogivee uuringuid teeb ka Eesti Keskkonnauuringute Keskuse labor Tartus, Vaksali 17a.
Nende kodulehel (http://www.klab.ee/teenused/keskkond/veeanaluusid/) on olemas hinnakiri ja nõuded proovitaarale (http://www.klab.ee/teenused/tellimused/proovitaara/).

Ühe raskmetalli määramine maksab 23 € + KM. Raskmetalli proovipudelina võib kasutada puhast 0,5 l suurust plastikpudelit. Proov tuleks võtta võimalusel enne puhastusseadmeid ja enne proovi võtmist lasta veel joosta (olenevalt torude pikkusest ja mahust).

 
Loodame, et see info on aidanud selgitada tekkinud olukorda ja aitab vastata küsimustele. 
 
Foto: Google photos