« Tagasi

Asustusjaotuse muutmise algatamine ajaloolise Tedreküla ennistamise eesmärgil

Endine Tedreküla asub Peipsiääre vallas Kallaste linnast põhja poole Peipsi järve kaldal. 1815.a.asutati seal kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi  (Tartu) kaardil oli külas 18 majapidamist. 1925.a. kuulus küla Tartumaa Kodavere kihelkonna Kokora valla kossseisu.  Tedreküla kaotati 1977 aastal maa-asulate arvestuse korrastamise reformi käigus.  Enne 1977. aasta reformi oli Tedreküla Alatskivi külanõukogus, pärast seda jäi alles Jõgeva rajoonis Pala külanõukogus Kodavere küla ja Alatskivi külanõukogus Pärsikivi küla. Tänapäeval asub Aovere-Kallaste-Omedu riigimaanteel Tedreküla nimeline bussipeatus.

Pärsikivi ja Kodavere külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused külaelanikud Peipsiääre Vallavalitsusele ja Peipsiääre Vallavolikogule pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks. 12.02.2018.a toimunud Peipsiääre Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjon on nõustunud Tedreküla nime taastamisega.

Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 66 on algatatud asustusjaotuse muutmine ajaloolise Tedreküla nime taastamise eesmärgil.

08. novembril 2018.a. toimus Peipsiääre vallamajas  Peipsiääre Vallavalitsuse poolt korraldatud Tedreküla aladele jäävate Pärsikivi ja Kodavere küla elanike ja samale alale jäävate kinnistute omanike kaasamiseks ja arvamuste kuulamiseks koosolek, kus kohalolijatele tutvustati  ajaloolise Tedreküla  taastamise protsessi ning loodava Tedreküla uusi piire. Ühehäälselt olid kõik kohalolijad nõus tutvustatud uute Tedreküla piiridega. Vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

Kuna muudetakse olemasoleva Kodavere küla piire, siis on tarvis kaasata ajaloolise Tedreküla taastamise menetlusse kõik Kodavere küla elanikud, sest Vabariigi Valitsuse 25.11.2004.a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord"  § 10 lg 11 järgi kohaldatakse asustusjaotuse muutmise menetlusele avatud menetluse sätteid.

Seoses ajalooliseTedreküla ennistamisega, korraldab Peipsiääre Vallavalitsus Pärsikivi ja Kodavere küla elanikele ja nendes külades asuvate kinnistute omanikele täiendava koosoleku  kodanike kaasamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Koosolek toimub 05.02.2019.a. Peipsiääre vallas, Alatskivi alevikus, Tartu mnt. 4, algusega kell 16:00.

TEDREKÜLA - pdf