« Tagasi

23. juulil 2019 avati pidulikult Vara-Varamõisa kergliiklustee


Projekti eesmärgiks oli rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga, tagades nii keskuse ja tagamaa vahelise ühenduse. Projekt aitas kaasa toimepiirkondade ühendamisele ning töökohtade ning teenuste kättesaadavusele.

Projekti kogumaksumus 376 978,35 eurot, millest omafinantseering 56 546,76 eurot ja toetuse summa 320 431,59 eurot.

Projekti tulemusel: 
1. Paranevad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks nii keskuse (Vara, Tartu) ning tagamaa vahel kui ka töötajate elukoha ning valla suurima tööandja (Vara saeveski) asukoha vahel.
2. Paraneb liiklusturvalisus.
3. Mitmekesistuvad aktiivse vaba aja veetmise võimalused kohalikele.
4. Paraneb jalgrattaturistide ohutu ligipääsetavus huviväärsustele rahvusvahelisel marsruudil VisoEst by Bike, mille väljaehitatud puhkeplats asub kavandatava kergliiklustee lõpus.

 

Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Fotod: Sergei Täpsi