« Tagasi

Vallavolikogu ootab hiljemalt 15. jaanuariks 2021 ettepanekuid Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamise kohta.

Vallavolikogu ootab hiljemalt 15. jaanuariks 2021 ettepanekuid Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamise kohta.

Ettepanekuid aukodanikuks nimetamise kohta on õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel, volikogu komisjonidel, kõigil valla elanikel ning valla territooriumil tegutsevatel ettevõtetel, ühendustel ja organisatsioonidel.

Taotlused palume esitada kirjalikult Peipsiääre vallakantseleile aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201 või e-posti aadressil vald@peipsivald.ee hiljemalt 15. jaanuaril kella 10.00-ks.

Peipsiääre valla aukodanikuks nimetamine on Peipsiääre valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud tunnuskiri ja teenetemärk, mida antakse üksikisikule Peipsiääre vallale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku tiitel antakse üldreeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.

Peipsiääre valla tunnustuse avaldamise korraga saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/428122018006.