Sotsiaalkindlustusamet pikendas aasta lõpuni (31.12.2020) kõikide nende inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse otsused, mis lõppevad eriolukorra kehtestamisest (12.03.2020) kuni 31.05.2020.

Selline otsus puudutab 831 inimest ja nemad ise ei pea otsuse pikendamiseks midagi tegema. Inimesed saavad rehabilitatsiooniteenuseid kasutada aasta lõpuni selle summa ulatuses, mis neil rehabilitatsiooniteenuste aastasest summast on veel kasutamata. Kasutamata mahu kohta saab inimene infot oma teenuseosutajalt või sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajalt. 

Sotsiaalkindlustusamet võtab kõikide inimestega ühendust ja teavitab neid. Inimesed, kellel ei ole kehtivat rehabilitatsiooni otsust, saavad otsused tavapärase korra järgi.

Ka kõik need, kellele on eriolukorra ajal väljastatud rehabilitatsiooni suunamisotsus, ei pea kinni pidama nõudest, et teenuseosutajaga tuleb 60 kalendripäeva jooksul teenuse saamise leping sõlmida. Palume leping sõlmida teenuseosutaja ja inimese jaoks sobival ajal.

Kui inimene soovib infot, kas rehabilitatsiooniteenuse osutaja on eriolukorra ajaks tegevuse peatanud või jätkab, saab selle kohta infot oma rehabilitatsiooniteenuse osutajalt. Asutus annab teada, kas jätkab eriolukorra ajal tööd tavapäraselt, osutab teenuseid telefoni või videosilla teel või peatab töö kuni viirusepuhangu taandumiseni.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenuse-korraldusest