Riigivara võõrandamine 26.08.2020

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku  elektroonilise  enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab   Maa-ameti  kodulehelt  aadressiga  www.maaamet.ee  või  oksjonikeskkonnas  aadressil https://riigimaaoksjon.ee.

Riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad: SIIN