« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub 07.oktoobril 2020 algusega kell 16.00 Pala Kultuurimajas, asukohaga Pala küla Peipsiääre vald.

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub 07.oktoobril 2020 algusega kell 16.00 Pala Kultuurimajas, asukohaga Pala küla Peipsiääre vald.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIT

1. Peipsiääre valla põhimääruse muutmine Ettekandja volikogu esimees Jaako Lindmäe

2. Kallaste Linnavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr 62 kehtestatud Võidu tn 104, Rahu tn 2, Rahu ja Võidu tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

3. Sääritsa külas Ansu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

4. Esindaja nimetamine Peipsiääre Valla Keskraamatukogu nõukogusse Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

5. Koostöölepingu sõlmimine Ettekandja volikogu esimees Jaako Lindmäe

6. Vallavara võõrandamine (Kallaste, Oja 15-1) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

7. Vallavara võõrandamine (Kallaste, Võidu 5a) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8. Vallavara võõrandamine (Viira) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

9. Vallavara võõrandamine (Tünsasalu) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

10. Vallavara võõrandamine (Maksima) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

11. Vallavara tasuta võõrandamine (Luunja-Kavastu-Koosa tee maatükid) Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

12. Virtsu-Tõruvere tee T2 katastriüksuse tasuta omandamine Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

13. Loa andmine kapitalirendi riigihanke „Traktor koos lisaseadmetega" läbiviimiseks Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

14. Teeregistri põhimäärusest tulenevate ülesannete delegeerimine Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

15. Infopunkt