« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub 29. jaanuaril 2020 algusega kell 16.00 Liivi Muuseumis, asukohaga Rupsi küla Peipsiääre vald.

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub 29. jaanuaril 2020 algusega kell 16.00 Liivi Muuseumis, asukohaga Rupsi küla Peipsiääre vald. 

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:       

1.     Maamaksumäära kehtestamine 2020. aastaks

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

2.     Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve

Ettekandja finantsjuht Mirje Põld

3.     Vallavara võõrandamine (Karja tn 4)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

4.     Vallavara võõrandamine (Nirgi)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

5.     Vallavara võõrandamine (Uue-Vahtra)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

6.     Vallavara võõrandamine (Vara külas Õpetajate maja krt 1)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru  

7.     Vallavara võõrandamine (Vara külas Õpetajate maja krt 4)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8.     Vallavara võõrandamine (Vara külas Õpetajate maja krt 5)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru 

9.     Vallavara võõrandamine (Vara külas Õpetajate maja krt 6)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

10.  Vallavara võõrandamine (Vara külas Õpetajate maja krt 7)

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

11.  Peipsiääre Vallavolikogu 27.11.2019 otsuse nr 73 muutmine

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

12.  Hoonestusõiguse seadmine valla omandis olevale Tiigiääre kinnistule

Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

13.  Peipsiääre Vallavolikogu 06.05.2019 otsuse nr 38 muutmine

Ettekandja volikogu hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo 

14.  Koolivõrgu ümberkorraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja volikogu hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo

15.  Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmine

Ettekandja volikogu hariduskomisjoni esimees Grete-Stina Haaristo

16.  Tartu maakonna kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine 

Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

       17.  Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu muutmine

Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

      18.  Volikogu alaliste komisjonide 2019.a. tööplaani täitmise aruannete ja 2020.a. kinnitatud  tööplaani ärakuulamine

Ettekandjad volikogu alaliste komisjonide esimehed