« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võtab tööle haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja.

Haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja

Avaldati: 12.08.2020 - Tööpakkumise nr: 1423097

Tööülesanded

1. juhib haridus- ja kultuuriosakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete
õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
2. valmistab ette osakonna pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõud ja esitab need
vastuvõtmiseks pädevale organile, koostab teenistusvaldkonda puudutava dokumentatsiooni,
esindab osakonda teenistusvaldkonnas, allkirjastab ja säilitab dokumendid oma pädevuse piires;
3. koordineerib ja kontrollib valla arengukava ja haridus- , kultuuri- , spordi- ja
noorsootöövaldkonna õigusaktide koostamist ning annab nende valdkondade sisendi valla
arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve eelnõusse;
4. osaleb haridusasutuste võrgu analüüsimise protsessis ja teeb ettepanekuid
ümberkorraldamiseks, sh annab sisendit haridusasutuste rekonstrueerimise küsimustes;
5. arendab ja koordineerib üleriigilist ja rahvusvahelist haridus-, kultuuri-, spordi- ja
noorsootööalast koostööd;

Nõuded kandidaadile

 
 
Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
bakalaureus
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Nõuded kandidaadile:
1. kõrgharidus õiguse, avaliku halduse või muus haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna
juhataja funktsiooni täitmist toetavas valdkonnas;
2. teenistuja peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid
teenistusülesannete täitmisel rakendada;
3. teenistuja peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima
haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
4. väga hea kirjalik väljendusoskus ning suhtlemis- ja esinemisoskus;
5. otsustus- ja vastutusvõime;
6. analüüsivõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
7. kasuks tuleb avaliku esinemise kogemus;
8. autojuhiloa olemasolu
9. teenistuja peab valdama eesti keelt keeleseaduses sätestatud ulatuses ja kasuks tuleb vene keele oskus;
10. kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimaluse olemasolu.

Omalt poolt pakume

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
toetavat ja sõbralikku meeskonda;
kaasaegset töökeskkonda;
põhipuhkust 35 kalendripäeva;
hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Töökoha andmed

 
 
 
 
 
Töökoha asukoht
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4
Vabade töökohtade arv
1
Töötasu (bruto)
1530-1530 EUR
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
01.09.2020

Kandideerimise info

 
Kandideerimise tähtaeg
26.08.2020
Kontakt
Aleksandr Širokov, Vallavanem, telefon: 5040738, e-post: vallavanem@peipsivald.ee