« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

1.   Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 2-toalise (krt 2) korteriomandi (56,7m2), registriosa nr 14009850, katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 5 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot

 

 2. Vara külas Õpetajate maja kinnistul asuva 3-toalise (krt 3) korteriomandi (74,0m2), registriosa nr 14009950, katastritunnus 86101:006:0264. Alghind 7 500 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 750 eur

 

3.   Tähemaa külas asuva Tünsasalu kinnistu, registriosa nr 15306750, katastritunnus         58601:001:0469, suurus 19 644 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 15 000 eurot,     osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 500 eurot.

 

4.  Põrgu külas asuva Männikuru kinnistu, registriosa nr 15054250, katastritunnus 58601:001:0460, suurus 12 809 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 5 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot

 

5.  Koosa külas Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi (31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus 86102:001:0165. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

 

6.  Pala külas asuva „Pärnaõie" kinnistu, registriosa nr 2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m². Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot

 

7.  Punikvere külas „Lepa" kinnistu, registriosa nr 2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

8. Assikvere külas „Vahtramäe" kinnistu, registriosa nr 2758535, katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

 

             9. Särgla külas asuva „Jõenurga" kinnistu, registriosa nr 13152750, katastritunnus

             58601:001:0229, suurus 5004 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 30 000 eurot, 

            Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot.

 

           10. Kargaja külas asuva „Viira" kinnistu, registriosa nr 14583250, katastritunnus

            58601:001:0391, suurus 10 525 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, 

            Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

 

         11. Põldmaa külas asuva Uue-Lombi" kinnistu, registriosa nr 4845904, katastritunnus

          86101:001:0080, suurus 12 406 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 25 000 eurot, 

          Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2 500 eurot.

            

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Õpetajate krt 2" , „Õpetajate krt 3", „Tünsasalu", „Männikuru",  „Elulõnga" , „Pärnaõie",  „Lepa", „Vahtramäe", „Jõenurga" või „Viira" või „Uue-Lombi". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 14. veebruar 2020 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda enne pakkumuse esitamist müüdava varaga.

 

 

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875