« Tagasi

Kodanikualgatuslikuks tegevuseks toetuse taotlemine valla eelarvest

Peipsiääre valla eelarvest on võimalik kodanikeühendustel taotleda toetust vallas kultuuri-, tervise- ja noorsootöö ning külaliikumise seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks valla elanike koostöö soodustamiseks.

2022. aasta eealarvest toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Peipsiääre vallavalitsusele 1.oktoobriks 2021 e-postile vald@peipsivald.ee või tuua taotlus paberkandjal vallavalitsusse.

Peipsiääre valla eelarvest kodanikualgatuslikuks tegevuseks toetuse andmise kord - SIIN 

Taotluse vorm

Lepingu vorm

Aruande vorm