« Tagasi

Kallaste linnas asuva Võidu tn 103 puhkekompleksi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Peipsiääre vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste väljastamiseks avatud menetluse Peipsiääre vallas Kallaste linnas Võidu tn 103 (katastritunnus 27901:001:0015) katastriüksusele puhkekompleksi ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste määramise korralduse eelnõus. Eelnõu ja eskiislahendus failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

25.11.2021 - 12.12.2021 saab vallavalitsuse e-posti aadressile vald@peipsivald.ee või kirjalikult aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Raimond Võimre, raimond.voimre@peipsivald.ee

Seotud failid: 

Projekteerimistingimuste väljastamine Kallaste_Võidu tn 103_puhkekompleks

Projekteerimistingimused

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendisekeem

Kampinguplaan

Abihooneplaan