Biojäätmete kogumiskonteinerite ja kodukompostrite soetamise toetus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutas välja kodumajapidamiste, MTÜ-de ja sihtasutuste juurde kompostrite ja biojäätmete kogumise konteinerite toetusvooru. 2023. aasta lõpuks on kõigil kohustus biojäätmeid ära anda või kompostida neid kohapeal. Käimasoleva taotlusvooruga on igal kodumajapidamisel võimalus soetada oma majapidamisse regulaarselt tühjendatav biojäätmekonteiner või komposter. KIK pakub omalt poolt kuni 90% toetust, millest vaid ülejäänud jääb omaniku kanda. Selleks, et Peipsiääre vald saaks toetusvoorust osa võtta, soovime teada, kui paljud kodumajapidamised on huvitatud kas kodukompostrist (kuni 420L) või biojäätmete kogumiskonteinerist (kuni 140L).

NB! Kodukompostreid ja konteinerid saavad taotleda ainult need majapidamised, kes on liitunud korraldatud olmejäätmete veoga ning omavad majapidamises sissekirjutust.

Oma teadmisi prügi sorteerimisest saad proovile panna prügimängus, mille leiab siit: https://www.energia.ee/et/prugimang. Lisaks on leitav sorteerimisjuhend siit: https://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2020/01/sorteerimisjuhend_koju_ragnsells.pdf.

Ootame vallaelanike tagasisidet kuni 17. oktoobrini. Info palume saata gerda.ustimenko@peipsivald.ee. Täpsemalt saab lugeda kompostimise ja biojäätmete eraldi sorteerimise kohta Peipsiääre Teataja 2021 septembrikuu numbrist.