TÄHELEPANU PEIPSIÄÄRE VALLA NOORED JA LAPSEVANEMAD!

Tänases eriolukorras ei ole noortel mõistlik nii õues kui kodus sõpradega kohtuda! Selliselt käitudes võib viirust edasi anda või selle ise saada. Õues käies tuleb hoida mõistlikku vahemaad ja pidada kinni hügieeninõuetest. Koosviibimisi ei soosita ja sealhulgas ka noorte kampades olemisi. Kui politsei seda märkab, võib ta ohutuse huvides grupi laiali ajada ja lapsed koju suunata. Hea lapsevanem palun jälgi, et sinu laps(ed) ei koguneks õues viibides gruppidesse!