« Tagasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

17. veebruaril algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Hajaasustusega maapiirkondades elavad pered saavad taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Taotluste vastuvõtt toimub 17.02.-17.04.2020.

Toetavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm . Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 17. aprillini 2020. a.

Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikust omavalitsusest.

Peipsiääre vallavalitsuse kontaktisik on Maimu Arro

tel: 5177824;

e-mail: maimu.arro@peipsivald.ee.