Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel 
         Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 16.november 2018 kell 12.00

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest (Terali, Kodavere küla)

19.10.2018

Peipsiääre vallavolikogu 10.10.2018.a. otsusega nr 77 on lõpetatud Kodavere külas Terali (kat.tunnus 57601:002:0702) katastriüksuse detailplaneeringu koostamine kinnistu omaniku taotluse alusel....  Loe edasi »