Peipsiääre vallavolikogu esimehe ja vallavanema tänukirja saajad 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 23.02.2018

23. veebruaril 2018 tunnustati Alatskivi lossis Peipsiääre vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna inimesi, rahvatervisesse panustajaid, ettevõtjaid, aktiivseid mittetulundusühinguid ning vabatahtlikke. Pildigalerii asub SIIN

 

HARIDUSVALDKOND

Kai Knude – lastevanemate lakkamatu rahulolu eest õpetaja igapäevatöös ning tervistedendavate ja heategevuslike sündmuste korraldamise ja läbiviimise eest Alatskivi Lasteaias

Imbi Lepasepp – lastevanemate lakkamatu rahulolu eest õpetaja igapäevatöös ning tervistedendavate ja heategevuslike sündmuste korraldamise ja läbiviimise eest Alatskivi Lasteaias

Katrin Kadaste – pikaajalise ja tubli pedagoogilise töö eest Vara Lasteaias

Esta Miller – pikaajalise südamega tehtud töö eest Vara Lasteaias

Maie Müürsepp – kauaaegse südamega tehtud töö eest Pala Lasteaia õpetajana

Malle Sildver – kauaagse hingega tehtud töö eest Anna Haava nim Pala Kooli ja Pala Lasteaia õpetajana

Virge Otsa – kauaagse pühendunud töö eest Anna Haava nim Pala Kooli õpetaja ja õpilaskodu juhatajana

Anu Aidnik – kauaaegse pedagoogilise töö eest Peipsiääre valla hariduselu edendamisel

Aili Kivisaar – kõrge professionaalsuse ja pädevuse, sihikindluse ja usina loomingulise töö eest

Natalja Potašenkova – professionaalse meisterlikkuse, pedagoogilise ande ja lahkuse eest Kallaste Kooli laste õpetamisel

Veera Suits – kauaaegse töö ja pühendunud panuse eest Kallaste haridusellu

Külli Merivee – Vara Põhikooli eeskujulikule ja hoolivale õpetajale

Kait Eiland – liiviliku luulevaimu hoidmise, etluskunsti edendamise ja pühendunud õpetajatöö eest Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkoolis

Svetlana Podgornaja – pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel Alatskivi Kunstide Koolis

Alevtina Botšarova – pühendunud ja kohusetundliku töö eest Alatskivi Kunstide Koolis

Urve Persidski – Vara koolimaja silmatorkavalt puhta ja korras hoidmise eest

Erika Kurvits – Vara koolimaja silmatorkavalt puhta ja korras hoidmise eest

 

KULTUURIVALDKOND

Ann Kilk – Kodavere murraku säilitamise ja järeltulevatele põlvedele tutvustamise eest

Andrus Kilk – märkimisväärse panuse eest Kodavere piirkonna kultuuripärandi ja kultuurisüdmuste pikaajalisel jäädvustamisel

Marina Avdejeva – vanausuliste kultuuri ja traditsioonide taaselustamise ja hoidmise ning Peipsiveere piirkonna kultuurielu edendamise eest

Larissa Filippova – Pühendunud loomingulise tegevuse eest Peipsiääre valla kultuurielu edendamisel

Ljubov Raimla – kultuurielu edendamise eest Peipsiääre vallas

Pille Martpõld – Vara memmede rahvatantsurühma"Kiljak" kauaaegne juhendaja ning tubli Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osaleja

Koosa külateater – Koosa piirkonda rikastava ja tegusa kultuurilise tegevuse eest

 

SPORT JA RAHVATERVIS    

Nikolai Djukov – kauaaegse sporditöö edendamise eest Peipsiääre vallas

Aleksandra Sorgina – spordi edendamise eest Kallaste linnas

Riina Jaanuska – Vara piirkonnas kabe edendamise ja kabevõistlustel Vara eduka esindamise eest ning Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osalemise ja sündmuste korraldamise eest

Sirle Ostrat – Indiaca 2017. aasta maailmameister naiste võistlusklassis

Anžeelika Tappo – Indiaca 2017. aasta maailmameister naiste võistlusklassis

Helja Laumets – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite võistlusklassis

Maili Mägi – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite võistlusklassis

Tarmo Eres – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite võistlusklassi abitreenerina

Mirje Põld – pikaajalise panustamise eest valla rahva tervisesse pilatese treenerina

Katrin Ostra – sõbraliku ja kohusetundlik töö eest Peipsiveere Hooldusravikeskuse hooldusosakonna juhatajana

 

ETTEVÕTLUS

Taavi Pirk – ettevõtluse edendamise eest Peipsiääre vallas

Tiit Nilson – isikliku ja  OÜ Vara Saeveski  panuse eest Vara kogukonna laste ja noorte füüsilist aktiivsust toetavatesse tegevustesse

 

MITTETULUNDUSÜHINGUD

MTÜ Kokora Kandi Külaselts –  kultuuriliste ja harivate sündmuste korraldamise ning vaba aja veetmise ja tervist edendavate võimaluste loomise eest Kokora kandis

MTÜ Koosa Noorteklubi – 15 aastat järjepidevat ja tegusat tegutsemist Koosa piirkonnas kultuuri -ja noorsootöö valdkonnas

 

VABATAHTLIKUD

Raissa Poljakova – külaelu edendamise eest Peipsiääre vallas

Olga Solovjova – külaelu edendamise eest Peipsiääre vallas

Kaupo Kruusaauk – märkimisväärse panuse eest spordisündmuste algatamisel ja korraldmisel ning Kokora kandi külaelu eestvedamisel

Vladimir Kosik – vabatahtliku ja aktiivse osalemise eest Kallaste elanike vaba aja sisustamisel

Elle Padar – tubli Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osaleja ning sündmuste korraldaja

Ain Tilgar – alati abivalmis Vara Maanaiste Seltsi tegevusele mõtte ja teoga kaasaaitaja

Artur Pärna – vabaühenduste tegevusse oma tööga panustamise eest

Pille Kõivik – vabatahtliku töö eest sotsiaalvaldkonnas

Liina Remmelg – igapäevaselt vabatahtliku töö eest eaka kogukonnaliikme toetamisel