ÕPPEPROGRAMMID

KOOLITUSED

HITSA TÄIENDKOOLITUSTE KALENDER

ETTEVÕTLUSÕPPE KOOLITUSED ÕPETAJALE, ÕPPEJÕULE, ETTEVÕTJALE

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI TÄIENDKOOLITUSED ÕPETAJALE JA HARIDUSJUHILE

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÕPPEVARA JA METOODIKA

KOOLITUS HARIDUSJUHILE „Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana"

Keelekümblusprogrammi piirkondlikud koolitused koolidele 2018

PROJEKTIKONKURSID JA TAOTLUSVOORUD

 

ETWINNING

 

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

 

"Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" on avatud 12. juulist 2018 kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

 

„Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" taotlusvoor on avatud 24. septembrist 2018 kuni 23. novembrini 2018 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

 

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" tegevus on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.
 

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUSE KONKURSID

KIIRLINGID