HARIDUSEST MEEDIAS

__________________________________________________________________________________________________

KIIRLINGID

__________________________________________________________________________________________________

ÕPPEPROGRAMMID

__________________________________________________________________________________________________

LISALUGEMISEKS HARIDUSE VALDKONNAST

_________________________________________________________________________________________________

KOOLITUSED

HITSA TÄIENDKOOLITUSTE KALENDER
ETTEVÕTLUSÕPPE KOOLITUSED ÕPETAJALE, ÕPPEJÕULE, ETTEVÕTJALE
Keelekümblusprogrammi piirkondlikud koolitused koolidele 2019

__________________________________________________________________________________________________

PROJEKTIKONKURSID JA TAOTLUSVOORUD

ETWINNING

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUSE KONKURSID

__________________________________________________________________________________________________

SÜNDMUSED