JÄÄTMETE SORTEERIMISEST JA ÄRAANDMISE VÕIMALUSTEST PEIPSIÄÄRE VALLAS NING LÄHIM PRÜGILA

 

PRÜGILA

Lähim prügila on Torma prügila. Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaal (avatud E-R 9.00-18.00, L 9-16, P suletud). 
Tasuta võetakse vastu paberi-, papp-, plast-, sega- ja klaaspakendid taaskasutusse, puhas põllumajandusplast (põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör), elektroonikaseadmeid (komplekssed), liigiti kogutud tellised, betoon ja kivi. Puidujäätmed, süvenduspinnas ja teised jäätmed (sh plast, klaas, puit, tekstiil jne ) on tasulised. Samuti võetakse tasu eest vastu ka aia- ja haljastusjäätmeid ning biolagunevad köögi – ja sööklajäätmeid.
 

PIIRKONNA JÄÄTMEKOGUMISKOH!AD 

Alatskivi piirkond:

Alatskivi jäätmejaam asukohaga  Päiksi tee, Jäätmejaama kinnistu, Alatskivi  alevik

Avatud:

Kolmapäeval kell 9 – 17

Neljapäeval,  reedel kell 9-18

Laupäeval, pühapeval kell 12-14

Esmaspäeval, teisipäeval ja riiklikel pühadel suletud

VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED JA HINNAKIRI

Vara piirkond:

Vara külas

info tel (+372) 510 6713

Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilisi jäätmeid.

LOOMSETE JÄÄTMETE KÄITLEMINE

AS Vireen, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.
 

PAKENDIKONTEINERID ON LEITAVAD:

https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/avalik/

http://www.tvo.ee/pakendipunktid

http://www.eto.ee/eto-konteinerid/

 

HOIDKEM LOODUS JA KODUKOHT PUHTANA.

TOIMIGE KESKKONNASÕBRALIKULT OMA JÄÄTMETEGA.