ARENDUS- JA KESKKONNAKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 5. jaanuar 2022 kell 10.00

Koht: Alatskivi loss, Lossi 6, Alatskivi

Päevakord: 

1. Alatskivile keskväljaku rajamise idee 

2. Peipsiääre vallas kogumiskonteinerite siltide paigaldusest ja järgmisel aastal algavast prügi sorteerimisest 

3. Kultuurifestivali Võnge 2022 avaldus 

4. Jooksvad küsimused ja informatsioon

Protokoll

__________________________________________

EELARVEKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 29. detsember 2022 kell 09.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Peipsiääre valla 2. lisaeelarve ülevaatamine

2. Peipsiääre valla 2021. a eelarve täitmise analüüs

3. Peipsiääre valla 2022. a eelarve eelnõu arutelu

4. Jooksvad küsimused

Protokoll

__________________________________________

HARIDUSKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 20. jaanuar 2022 kell 15.00

Koht: Alatskivi Raamatukogu (Kooli 1, Alatskivi)

Päevakord:

1. Komisjoni töö korraldamine

2. Ettepanekute tegemine kooli arengukavadesse.

3. Lasteaedade põhimääruste muutmine

4. Päevakorda tulevad küsimused.

__________________________________________

MAJANDUSKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 12. jaanuar 2022 kell 16.00

Koht: Vara mõisapargi loodusmaja

Päevakord:

1. Tuleviku kinnistu omandamine

2. Garaaži kinnistu võõrandamine

3. Sarapuu kinnistu võõrandamine

Protokoll

__________________________________________

REVISJONIKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 9.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni töö korralduse arutelu

2. Revisjonikomisjoni 2022.a tööplaani arutelu

Protokoll

__________________________________________

SOTSIAALKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 17. jaanuar 2022 kell 15.00

Koht: Peipsiääre vallamaja, Tartu mnt 4, Alatskivi

Päevakord:

1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

2. Peipsiääre Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni tööplaani arutelu ja kinnitamine 2022.a.

Protokoll

__________________________________________

KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON

Koosoleku toimumise aeg: 12. jaanuar 2022 kell 16.30

Koht: Tartu mnt. 4, Alatskivi (teine korrus)

Päevakord:

1. Komisjoni töökorraldus

2. Priit Allikivi annab ülevaate spordisündmustest 2022

3. Reet Kruup annab ülevaate kultuurisündmustest 2022

4. Sirje Leini annab ülevaate Raamatukogude aastast

5. Festival "Võnge" toetuse taotluse läbivaatamine

6. Kohapeal algatatud teemad ja küsimused

Protokoll