Peipsiääre valla kaasav eelarve 2021

Toimub ettepanekute esitamine!

Esita idee 02. novembrist 30. novembrini 2020.
Ettepanekud saab esitada vallavalitsusse meilile vald@peipsivald.ee või tuua paberil vallavalitsusse.

Ettepanekud vaatab läbi  7- liikmeline Vallavalitsus.

Peipsiääre valla kaasavasse eelarvesse saab pakkuda välja ideid, milles valla elanikud näevad prioriteeti või mida on vajalik mingis valla piirkonnas ära teha.

  • Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt kuni 10 000 eurot.
  • Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada vallale järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid.
  • Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärast idee poolt.

Kaasava eelarve menetlusega annab Peipsiääre vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede  väljaselgitamisel. Oma kodukohast hooliv inimene saab teha ettepanekuid, asugu ta Peipsiääres vallas või kaugemal. . Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.