Peipsiääre valla kaasav eelarve 2020

Toimub ettepanekute esitamine!

Esita idee 01. oktoobrist 31. oktoobrini 2019. Ettepanekud saab esitada vallavalitsusse meilile vald@peipsivald.ee või tuua paberil vallavalitsusse.

Peipsiääre valla kaasavasse eelarvesse saab pakkuda välja ideid, milles valla elanikud näevad prioriteeti või mida on vajalik mingis valla piirkonnas ära teha.

  • Kaasava eelarve objektiks on Peipsiääre vallaga seotud investeering maksumusega kuni 10 000 eurot.
  • Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada vallale järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid.
  • Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärast idee poolt.
  • Hääletus toimub 11.11.2019-24.11.2019. Hääle saab anda tööpäevadel Alatskivil vallavalitsuse kantseleis või valla kodulehel.

Ettepanekud ja rahvahääletuse tulemused vaatab läbi  7- liikmeline Vallavalitsus ja esitab volikogu eelarvekomisjonile 2020. a eelarve menetlemiseks.

Kaasava eelarve menetlusega annab Peipsiääre vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teha ettepanekuid vallaelu parandamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede  väljaselgitamisel. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.