JÄÄTMEKAVA - Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020

Jäätmekava PDF

Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2009-2013 tegevuskava täitmine
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad-parandatud
Lisa 3 Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud
Lisa 4 Omavalitsuste kaupa segaolmejäätmete koostis massprotsentides
Lisa 5 Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013 
Lisa 6 IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
Lisa 7 Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009
Lisa 8 Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 9 Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009
Lisa 10 Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete
Lisa 11  Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
Lisa 12 Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(-ed)


EESKIRJAD- JA KORRAD

_____________________________________________

VORMID

 _____________________________________________

JÄÄTMETE SORTEERIMISEST JA ÄRAANDMISE VÕIMALUSTEST PEIPSIÄÄRE VALLAS NING LÄHIM PRÜGILA

PRÜGILA

Lähim prügila on Torma prügila. Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaal (avatud E-R 9.00-18.00, L 9-16, P suletud). 
Tasuta võetakse vastu paberi-, papp-, plast-, sega- ja klaaspakendid taaskasutusse, puhas põllumajandusplast (põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör), elektroonikaseadmeid (komplekssed), liigiti kogutud tellised, betoon ja kivi. Puidujäätmed, süvenduspinnas ja teised jäätmed (sh plast, klaas, puit, tekstiil jne ) on tasulised. Samuti võetakse tasu eest vastu ka aia- ja haljastusjäätmeid ning biolagunevad köögi – ja sööklajäätmeid.

 

PIIRKONNA JÄÄTMEKOGUMISKOHAD PEIPSIÄÄRE VALLAS

  • Alatskivi piirkond:

Alatskivi alevik – plats avatud E,K,R  kl 11.00-12.00 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel, tel: 5661 8290).
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberi- ja pakendijäätmeid, elektroonika- ja elektriseadmeid.

Kokoral kortermajade juures, Nina külas ja Alatskivi aleviku kaupluse taga ja 5-kordsete majade juures – avalik koht, ära saab anda paberi- ja segapakendijäätmeid.

  • Vara piirkond:

Vara külas – plats avatud K kl 16.15 - 17.15 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel, tel 522 4165, tel (+372) 510 6713)

Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, suuregabariidilisi jäätmeid.

  • Pala piirkond:

Pala külas kogumisplats avatud K kl 10-11 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel).
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid ja elektroonika- ja elektriseadmeid.

 

LOOMSETE JÄÄTMETE KÄITLEMINE

AS Vireen, Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

 

PAKENDIKONTEINERID ON LEITAVAD:

http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=10&page_id=60

http://www.tvo.ee/pakendipunktid

http://www.eto.ee/eto-konteinerid/

 

HOIDKEM LOODUS JA KODUKOHT PUHTANA.

TOIMIGE KESKKONNASÕBRALIKULT OMA JÄÄTMETEGA.