17.01.20

HANKED

Peipsiääre valla hankekord

Alla lihthanke piirmäära olevad riigihanked on leitavad dokumendiregistrist.

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldatud riigihangete kohta saab informatsiooni E-riigihangete keskkonnast 

______________________________________
INVESTEERIMISLAENU VÕTMINE

______________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLA KOHALIKE TEEDE TALIHOOLDUS

Hankedokumendid Peipsiääre vallas kohalike teede talihoolduseks 2019-2020 aasta talveperioodiks

______________________________________

ALATSKIVI TERVISEKESKUSE RAJAMISE EELPROJEKTEERIMINE

Ootame pakkumusi, Alatskivi alevikus Päiksi tee 2b maaüksusele planeeritud esmatasandi tervisekeskuse eskiisi ja eelprojekti koostamise ja objekti teenindamiseks vajalike ning Tellija eesmärgi saavutamiseks vajalike muude rajatiste (sh nii krundi sisesed kui ka krundi välised trassid, juurdepääsuteed, parklad, haljastus) projekteerimisele, hiljemalt 15.08.2019.

Täpsem info SIIN

______________________________________

OMANIKUJÄRELEVALVE TEOSTAMINE ALATSKIVI JÄÄTMEJAAMA RAJAMISEL

Pakkumiskutse
Seletuskiri
Jäätmejaama projekt
Jäätmejaama asukoht
Jäätmejaama geoalus
Olmehoone plaan
Olmehoone varjualune