TARTUMAA PARIMA MTÜ, VABAKONDLASE TUNNUSTAMISKONKURSS

 

Taaskord on aeg märgata teisi enda ümber ja esitada kandidaat Tartumaa parima MTÜ, vabakondlase ja MTÜde tegevuse toetaja tunnustamiskonkursile. Koos Kodukant Tartumaaga otsime sel aastal lisaks ka üht tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna liikmete oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.

Tunnustamiskonkursi on läbi viidud aastast 2010 ning läbi aastate on tunnustatud ja tänatud nii linnas tegutsevaid MTÜ-sid kui ka maapiirkonna arengule ja elujõulisusele kaasa aidanud ühendusi ja vabatahtlikke ning ka neid ettevõtteid, avaliku sektori asutusi, kes nõu ja jõuga MTÜde tegevusele ja kodanikualgatusele kaasa aitavad.

Kutsume kõiki enda kodukohas, valdkonnas, organisatsioonis ringi vaatama ja enda kandidaati tunnustamiskonkursile esitama! Toreda MTÜ või vabatahtliku esitamine ja tema peale mõtlemine võtab aega mõne minuti, samas tunnustatavad on alati märkamise eest väga tänulikud olnud ja esitamine võib vabatahtlikuks tegevuseks ja uuteks ettevõtmisteks palju hoogu juurde anda.

Vaata tunnustamiskonkursist pikemalt siit http://arinouandla.ee/mittetulundusuhing/mtu-de-tunnustamine/ ja esita enda ettepanek.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 4. novembrini 2018.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 29. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

Lisainfo: Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla, MTÜ konsultant, tel. 7428 491,
e-post: kadri@arinouandla.ee