« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest (Vara saeveski)

Peipsiääre vallavalitsuse  19.12.2018.a. korraldusega nr 586 on kehtestatud Vara külas Vara Saeveski  katastriüksuste detailplaneering.

Planeeritav ala pindala on kokku ca 36 ha. Planeeringu eesmärgiks on

 korrastada Vara saeveski (Vara Saeveski OÜ) kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.