« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

1.   Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu, registriosa nr 14895750, katastritunnus         58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1 000 eurot.

2.   Undi külas asuva Nirgi kinnistu, registriosa nr 14406550, katastritunnus 58701:001:0387, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

3.   Pala külas asuva Väike-Sepa kinnistu, registriosa nr 2750935, katastritunnus 57602:002:0225, suurus 4656 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.

4.  Koosa külas Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi (31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus 86102:001:0165. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

5.  Pala külas asuva Pärnaõie kinnistu, registriosa nr 2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m². Maa sihtotstarve üldkasutatav maa. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot

6.  Punikvere külas Lepa kinnistu, registriosa nr 2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

 7. Assikvere külas Vahtramäe kinnistu, registriosa nr 2758535, katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896 m2. Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

             8. Särgla külas asuva Jõenurga kinnistu, registriosa nr 13152750, katastritunnus 58601:001:0391, suurus 3381 m2.
             Maa sihtotstarve elamumaa.
Alghind 30 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot.

            9. Kargaja külas asuva Viira kinnistu, registriosa nr 14583250, katastritunnus 58601:001:0385, suurus 10 525 m2.
                Maa sihtotstarve. 
Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

         10. Põldmaa külas asuva Uue-Lombi kinnistu, registriosa nr 4845904, katastritunnus 86101:001:0080, suurus 12 406 m2.
               Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 25 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 2 500 eurot.          

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Karja" , „Nirgi", „Väike-Sepa",  „Elulõnga" , „Pärnaõie",  „Lepa", „Vahtramäe", „Jõenurga" või „Viira" või „Uue-Lombi". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 13. detsember 2019 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja. Pakkujal on kohustus tutvuda müüdava varaga.

 

Info:

Peeter Kiuru tel 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel 515 4875