« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.12.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee 

Riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad: SIIN