« Tagasi

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine (Võidu tn 5a, Kallaste linn)

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena abihoone Kallaste linnas lähiaadressiga Võidu 5a (Võidu tn 5 kinnistu 27901:002:0173 kõrval), salvkaev Nina külas (Sibula kinnistu 12601:006:0186 kõrval), elamu ja abihooned Vanaussaia külas lähiaadressiga Oti.

Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vanaussaia külas Oti maaüksuse endine teadaolev omanik oli Jelena Liivat.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee, tel 730 2370.