« Tagasi

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Rahvakohtunikukandidaadid valib Peipsiääre Vallavolikogu ja rahvakohtunikud nimetab järgnevaks neljaks aastaks ametisse Tartu Maakohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Peipsiääre Vallavolikogu liikmed paluvad anda endast teada Peipsiääre valla elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Tartu Maakohtu juures. Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Isikutel, kes soovivad kandideerida, palume täita ankeet meie kodulehel. 

Kandideerija võib edastada ankeedi ka e-postiga, posti teel või täita selle Peipsiääre Vallakantseleis kohapeal.

Ankeedi esitamise tähtaeg on 8. jaanuar 2019.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine toimub jaanuaris 2019.