« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre vallavolikogu  30. jaanuar  2018.a. otsusega nr 9 on kehtestatud   Kolkja alevikus Puhkeala (kat.tunnus 58701:002:0090)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Puhkeala katastriüksust,  kogupindala 4,8 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on ala kujundamine atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuri läbiviimise kohaks. Planeerides alale puhkekeskuse (spa hotelli), spordiplatsid, supluskoha, puhkekohad, parkla (sh autokaravani parkla) matkaraja ja paatide vettelaskmise koha rajamise.

Kehtestatud detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudus vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.