« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 26. veebruaril kell 12:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 26. veebruaril kell 12:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

PÄEVAKORD 

  • Kallaste Lasteaed-Põhikooli HHHT (huviharidus ja -tegevus) tegevuskava ja eelarve projekti kinnitamine (lisana kaasas).         
  • Tugispetsialistide konkurss, lepingu sätted, komisjon, vestlusvoor jmt·        
  • Mitteformaalse õppe praktiline õppepäev õpetajaile koostöös noorsootöötajatega·        
  • Koostöö teemal: praktiline õppekool õpetajalt-õpetajale  (lisana kaasas)     
  • Supervisioonigrupp haridusasutuste juhtidele/õpetajatele: mis see on, milleks seda vajad, kus ja kuidas.

Lugupidamisega

Grete- Stina Haaristo
Hariduskomisjoni esimees