« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel moodustunud Peipsiääre valla sümboolika leidmiseks

Konkursi raames oodatakse vapi, lipu ja logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Peipsiääre valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2018 kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Peipsiääre Vallavalitsusse (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik 60201 Tartumaa), märksõnaks „Peipsiääre valla sümboolika konkurss". Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Peipsiääre Vallavalitsuse poolt moodustatud 11-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on 3 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi täpsemad tingimused on leitavad  Peipsiääre Vallavalitsuse veebilehel www.peipsivald.ee, failis: VVK 085 Sümboolika konkursi korraldamine

 

Lisainfot saab Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiurult

(peeter.kiuru@peipsivald.ee; +372 5393 2566)