« Tagasi

Õiguse eest seisja 2018

 

2018. aastal annab justiitsminister esimest korda välja justiits-valdkonna auhinna „Õiguse eest seisja". Sellega tunnustatakse isikuid, kes on oma teo, käitumise või suhtumisega või muul moel andnud märkimisväärse panuse Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid,
sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. 
Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Kandidaadi esitamiseks tuleb saata justiitsministeeriumile 12. veebruariks e-kirja teel (info@just.eevabas vormis ettepanek.
Ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi ees- ja perekonnanime
  • lühikest põhjendust, miks ta kandidaadiks esitatakse
  • kandidaadi kontaktandmeid
  • kandidaadi esitaja kontaktandmeid


Ettepanekud vaatab läbi ja valib välja justiitsministri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni esimees), riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi õigusloome nõukoja esimees. Auhinna saajad kinnitab justiitsminister käskkirjaga ning auhinna saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. 

 

Auhind hõlmab tänukirja ja meenet ning see antakse üle pidulikul aktusel. 

https://www.just.ee/et/oiguse-eest-seisja-2018