« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm

 

 

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud 27. juuli kuni 01. september.

Toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega:

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu,
  • vähendatakse riskikäitumist,
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

 

Taotlejaks võib olla mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik ega kohaliku omavalitsuse üksus. See nõue ei kohaldu vabatahtlike päästjate või merepäästjate tegevust korraldavale mittetulundusühingule ja sihtasutusele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt: http://www.tartumaa.ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor/

Taotlused esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult e-aadressile tol@tartumaa.ee.