« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub 28. juunil 2021 algusega kell 9.00 veebipõhiselt

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub 28. juunil 2021 algusega kell 9.00 veebipõhiselt infosüsteemis VOLIS (www.volis.ee), kuhu sisse logimine toimub ID-kaardiga või Mobiil ID-ga ning veebikeskkonnas Google Meet, kuhu sisenemiseks edastatakse vastav link e-postiga.

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN
 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre valla 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja Mirje Põld


KOV valimised 2021 – volikogu liikmete arv, valimisringkonnad ja mandaadid
2. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine valimisringkondade vahel – 4 ringkonda (endised Peipsiääre + Alatskivi)
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader
või

3. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine valimisringkondade vahel – 4 ringkonda (endised Peipsiääre + Vara)
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader
või

4. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine – 1 ringkond
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

5. KOV valimised 2021: Peipsiääre valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

6. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

7. Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja vallavalitsuse ehitusspetsialist Raimond Võimre

8. Lasketiiru rajamiseks kirjaliku nõusoleku andmine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

9. Vallavara võõrandamine (Koosa küla, Alasi kinnistu)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

10. Vallavara võõrandamine (Särgla küla, Muru kinnistu)
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru