« Tagasi

KROONIPUU OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326647 muutmise taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse KROONIPUU OÜ (registrikood
11105274; aadress: Karujärve, Tõruvere küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond; edaspidi ka
ettevõte) 03.03.2021 esitatud katlamaja (kinnistunumber: 12601:007:0096; aadress: Terminali,
Toruküla, Peipsiääre vald, Tartu maakond; edaspidi ka käitis) keskkonnaloa nr
L.ÕV/326647 muutmise taotluse. Taotlus nr T-KL/1007025 on registreeritud Keskkonnaameti
keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) menetluse number M-114991 all.
Keskkonnaloa muutmist taotletakse, sest katlamajas soovitakse kasutusele võtta lisaks
olemasolevale katlale uus katel Kalvis 950 M1.
 
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et kohalik omavalitsus peab avaldama 7 päeva jooksul
loataotluse saamisest arvates oma veebilehel vastavasisulise teate (KeÜS § 47 lg 4).
 
Faili Peipsiääre Vallavalitsuse dokumendiregistris leiad SIIT