« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena elamu ja garaaži Sipelga külas (Võsu kinnistu, kat. tunnus 58701:001:0139, kõrval).

Teadaolev viimane omanik oli Avo Oja (isikukood 35606200035).

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@peipsivald.ee, tel 7302370.