« Tagasi

01.veebruaril algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Hajaasustusega maapiirkondades elavad pered saavad taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Taotluste vastuvõtt toimub  01.02.-01.04.2021 Toetavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt: https://www.rtk.ee/ . Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 01. aprillini 2021. a.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Peipsiääre Vallavalitsusele, tuues dokumendid paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201) või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@peipsivald.ee. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikust omavalitsusest. Täpsem info ja vormid Peipsiääre valla kodulehel: http://www.peipsivald.ee/hajaasutuse-programm.

Peipsiääre vallavalitsuse kontaktisik on Maimu Arro (tel: 5177824; e-mail: maimu.arro@peipsivald.ee).