Peipsiääre vallavolikogu kinnitas valla sümboolika
 

Peipsiääre vallavolikogu kinnitas 18. aprillil 2018 toimunud istungil Peipsiääre valla sümboolika.

Konkursi võidutöö kavandi «Jääkulgur» autori, Marju Pottisepa poolt vallale loodud sümboolikas on kujutatud Alatskivi lossi peasissepääsu osa, mis sümboliseerib heraldikas üldiselt – turvalisust.  Hõbedane kala kujutab Peipsi tinti ja lainelõikes sinine päis märgib Peipsi järve, millega vald piirneb.
 

Peipsiääre valla vapp –  kuldsel kilbil on sinised väravatorn ja lainelõikes päis, päisel hõbedane kala, vajadusel asendab kulda kollane ja hõbedat valge.

  

Peipsiääre valla lipp – kollasel lipuväljal on sinised väravatorn ja lainelõikes piit.

      

 

 

__________________________________________________________________

Peipsiääre valla sümboolika konkurss

Peipsiääre valla sümboolika teisele konkursile laekus 21. veebruariks 23 tööd, millest üks töö oli ilma autori andmeteta. Hindamiskomisjon esitas 22 tööd hinnangu saamiseks Riigikantselei ekspertkomisjonile, kes hindas tööde vastavust heraldikanõuetele. Riigikantseleilt saabus hinnang 16.03.2018, mille kohaselt vastas heraldikanõuetele kaks tööd, osaliselt vastas kaheksa tööd.
Hindamiskomisjon tegi nende tööde autoritele, kelle tööd vastasid osaliselt heraldikanõuetele, ettepaneku paranduste tegemiseks tähtajaga 22.03.2018.
Ajavahemikul 23.03 - 26.03.2018  hindas komisjon 10  tööd. Pingerea alusel lähevad kolm enim punkte saanud tööd rahvahääletusele. Rahvahääletusele läheb samuti vallavalitsuse poolt alternatiivina pakutud endise Koosa osavalla sümboolika. 
Hääletusest saavad osa võtta Rahvastikuregistrisse kantud Peipsiääre valla elanikud alates 16. eluaastast.

Hääletada saab valides kolme uue sümboolika variandi vahel ning häält saab anda ka endise Koosa osavalla sümboolika poolt või vastu.  Kui soovite hääletada uuesti, siis kustub teie varasemalt antud hääl.

Elektrooniline rahvahääletus viiakse läbi VOLIS keskkonnas ajavahemikus 02.04.2018 kella 08.00st kuni 08.04.2018 kella 15.00niSisuliselt saab täita kaks küsitlust LINGIL.

Hääletada saab ka Vara, Koosa, Kolkja, Pala, Kallaste teeninduskeskustes ja Peipsiääre vallamajas Alatskivil 06.04.2018 kell 10.00-16.00 ja 08.04.2018 kell 12.00-15.00.

Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument.

Rahvaküsitluse tulemusel enim hääli saanud töö kinnitab Peipsiääre Vallavolikogu valla sümboolikaks.
Hindamiskomisjoni ettepanekul jaotatakse kolme enim punkte saanud töö autori vahel 3000 euro suurune auhinnafond.
Töö autoril on võimalik märgusõna alusel saada informatsiooni  Riigikantselei ekspertkomisjoni arvamuse kohta telefonilt 5393 2566 või kirjutades e-postile peeter.kiuru@peipsivald.ee

 

Kolm enim punkte saanud tööd

  • JÄÄKULGUR 

Kirjeldus: vapi kuldsel kilbil on sinine värava ja kahe torniga loss ja sinine lainelõikes päis, viimasel hõbedane kala. 
Selgitus: Loss vapil kujutab Alatskivi lossi peasissepääsu-osa ja sümboliseerib nagu lossid ja kindlused heraldikas üldiselt – turvalisust. Hõbedane kala kujutab Peipsi tinti ja lainelõikes sinine päis märgib Peipsi järve, millega vald piirneb.

Rohkem infot SIIN

 

  • HARMOONIA

Ühinevaid omavalitsusi liidab pindalalt Eesti suurim ja Euroopa suuruselt viies järv - Peipsi. Olles seejuures kogu maailmajao üks parimaid kalajärvi, on Peipsi järvel ka Eesti ajaloos asendamatu roll, andes rahvale suure osa toidust, olles tähtis ühendustee, omades osa rahvuseeposes Kalevipoeg.
Ka tänasel päeval täidab kalandus Peipsil olulisel määral sealsete inimeste toidulaua. Peipsiääre Valla alasid iseloomustavad kalurikülad, sinised järved, kuldsed viljapõllud ja liivarannad ning mis kõige tähtsam -
harmoonia inimese ja Peipsi vahel.
Sinine kilp sümboliseerib vett ja Peipsi järve. Kuldne lainelõige tähistab geograafiliselt korrektselt valla ja järve maismaapiiri, liivaranda ja viljapõlde. Kaks hõbedast põimunud kala sümboliseerivad kalandust,
ühendust ja harmooniat. Sinine värv sümboliseerib rahu ja harmooniat, hõbedane puhtust ja turvalisust, kuldne õnne, ausut ja lojaalsust.
Rohkem infot SIIN.
 
  • HÕBEKOHA

Sinine kesklõige sümboliseerib vett ja Peipsi järve. Kuldne lainelõige tähistab järve ja valla maismaapiiri, liivaranda ja viljapõlde. Hõbedane müürilõige tähistab Alatskivi lossi, sümboliseeridest kindlust ja turvalisust. Hõbedane koha sümboliseerib piirkonnale omast kalandust. Sinine värv sümboliseerib rahu ja harmooniat, hõbedane puhtust, kuldne õnne, ausut ja lojaalsust.
Rohkem infot SIIN.
 

Uuele sümboolikale alternatiivina pakutud endise Koosa osavalla sümboolika

  • KOOSA OSAVALLA VAPP

__________________________________________________________________

 

Peipsiääre valla sümboolikakonkursile laekunud tööd, mis vastasid heraldikanõuetele