2021 AASTAL ILMUB LEHT   MATERJALID PEAVAD LAEKUMA HILJEMALT
28. jaanuaril 15. jaanuariks
25. veebruaril 12. veebruariks
29. märtsil 12. märtsiks
29. aprillil 16. aprilliks
27. mail 14. maiks
25. juunil 9. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
26. augustil 13. augustiks
30. septembril 17. septembriks
28. oktoobril 15. oktoobriks
25. novembril 12. novembriks
30. detsembril  17. detsembriks

 

  • Peipsiääre Teataja  ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval ning jõuab lugejateni paberlehena kahe päeva jooksul. 
  • Üle terve Peipsiääre valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva.
  • Peipsiääre Teataja on tasuta kättesaadav vallamajas, valla teeninduskeskustes, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.
  • PDF versioon on leitav ka valla kodulehel www.peipsivald.ee ning Facebookis lehel "Peipsiääre Uudised".