PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS

Telefon:              (+372) 730 2370
E-post:                vald@peipsivald.ee

Aadress:            Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201   
Registrikood:    77000192

Vallavalitsuse tööaeg: E - R  08.00 – 16.00

Panga rekvisiidid:
IBAN EE601010102034611007 SEB pank
IBAN EE492200001120240477 Swedbank

Peipsiääre vallavalitsuse arved palume  vormistada e-arve keskkonnas.
___________________________________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE PÕHIPERSONAL

ASUTUSE JUHTIMINE

Teenistuskoht

Nimi ja haridus 

Kontaktandmed

Lisainfo 

Puhkused

vallavanem

(ametiülesanded tulenevad kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest
ning valla ja vallavalitsuse põhimäärusest)

Aleksandr Širokov
kõrgharidus, bakalaureus/
ettevõttemajandus

vallavanem@peipsivald.ee
(+372) 504 0738

Vastuvõtule
eelregistreerimine
Tel. (+372) 730 2370      

 

puhkust antakse volikogu 
esimehe käskkirjaga

 

abivallavanem

Peeter Kiuru                  
keskeriharidus/
politseiametnik

peeter.kiuru@peipsivald.ee  
(+372) 5393 2566

Vastuvõtule eelregistreerimine
Tel.(+372) 5393 2566     

 

 

VALLAKANTSELEI

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

vallasekretär

Jekaterina Aader
kõrgharidus, magister/              
õigusteadus

jekaterina.aader@peipsivald.ee

(+372) 516 4674

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti  teel                                   


 

kantselei vanemspetsialist

Katrin Must
kutsekeskharidus/
väikeettevõtja 

katrin.must@peipsivald.ee
(+372) 730 2370

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00

 

kantselei vanemspetsialist

Age Vene
rakenduslik kõrgharidus/
keskkonnateadus

age.vene@peipsivald.ee
(+372) 730 2370 

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00

 

kantseleispetsialist

Eveli Norring
keskeriharidus/
ärikorraldus

eveli.norring@peipsivald.ee
(+372) 5693 9045

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00


                                                         

 

korrakaitseametnik

Sergei Täpsi
kõrgharidus, bakalaureus/ 
zooinsener

sergei.tapsi@peipsivald.ee
(+372) 507 1892

 

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

                                   

 

FINANTS- JA RAAMATUPIDAMISOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

finantsjuht

Mirje Põld
kõrgharidus/                                 
põllumajanduse
ökonoomika ja juhtimine

mirje.pold@peipsivald.ee
(+372) 512 2727

Eelregistreerimine
telefoni teel

 
raamatupidaja

Maili Mägi
kõrgharidus/
raamatupidamine ja analüüs 

maili.magi@peipsivald.ee
(+372) 516 5126
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

raamatupidaja

Eve Süld
kõrgharidus, bakalaureus/
majanduslik ettevõtlus
ja finantsjuhtimine
eve.suld@peipsivald.ee
(+372) 5308 2515
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
                                  

 

MAJANDUSOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

majandusosakonna juhataja

Kalmar Raudsepp
kõrgharidus/
agronoomia

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
(+372) 515 4875

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                                         

ehitusspetsialist

Raimond Võimre
kõrgharidus, magister/
veemajandus
(tehnikateadus)

raimond.voimre@peipsivald.ee
(+372) 5301 5887

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

maakorraldaja

Tõnu Ilves
kõrgharidus/
geoloogia

tonu.ilves@peipsivald.ee
(+372) 5885 5880

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

arendus- ja hankespetsialist

Piibe Koemets
kõrgharidus/
infokorraldus

piibe.koemets@peipsivald.ee
(+372) 529 1771

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel 

 
keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko 
kõrgharidus/
keskkonnakaitse
gerda.ustimenko@peipsivald.ee
(
+372) 5700 0004
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel 

Vastuvõtt:
T,K,N 08.00-16.00
 

 

 

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

haridus- ja noorsootööspetsialist/
osakonna juhataja

Bianka Makoid
kõrgharidus, magister/
kasvatusteadus

bianka.makoid@peipsivald.ee
(
+372) 5872 0355

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

sporditööspetsialist

Priit Allikivi
kõrgharidus, magister/
terviseteadus

priit.allikivi@peipsivald.ee
(+372) 5304 6113

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                    

kultuuritööspetsialist

Reet Kruup
keskeriharidus/
laulu eriala

reet.kruup@peipsivald.ee
(+372) 525 0987

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

infospetsialist

Viktoria Arro
keskeriharidus/
kujundusgraafik

viktoria.arro@peipsivald.ee
(+372) 523 8740

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

noorsootöötaja, Peipsiääre

 

 

Eelregistreerimine
telefoni teel

                                         

noorsootöötaja, Kallaste

Elvira Buk

 

Eelregistreerimine
telefoni teel

 

noorsootöötaja, Vara

Karin Klemmer
keskeriharidus/
pagar-kondiiter

karin.klemmer@peipsivald.ee
(+372) 5306 4665

Eelregistreerimine
telefoni ja e-posti teel 

 

 

SOTSIAALOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

sotsiaalosakonna juhataja

Rutt Pirk
kõrgharidus, bakalaureus/
sotsiaaltöö

rutt.pirk@peipsivald.ee
(+372) 730 2375
(+372) 502 5231

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                                        

13.10-15.10 ja 19.10
                                     

lastekaitsespetsialist

Inga Jegorova
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö

inga.jegorova@peipsivald.ee
(+372) 5390 1252

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel


 

sotsiaaltööspetsialist, Peipsiääre

Olga Solovjova
keskharidus

olga.solovjova@peipsivald.ee
(+372) 5307 2585

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist 

Galina Sokolova
keskeriharidus/
raamatupidamine

galina.sokolova@peipsivald.ee
(+372) 526 3469

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Pala

Inga Jegorova
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö

inga.jegorova@peipsivald.ee
(+372) 5390 1252

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel


 

sotsiaaltööspetsialist, Vara

Vaike Torokvei
kõrgharidus/
õigusteadus

vaike.torokvei@peipsivald.ee
(+372) 731 5840
(+372) 5669 3734

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Koosa

Veele Kook
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö

veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

 
sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi
 
Veele Kook
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö
veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 
 

sotsiaalhooldaja, Pala

Elvi Randlahe

elvi.randlahe@peipsivald.ee

 

 

sotsiaalhooldaja, Pala

Ene Toom

ene.toom@peipsivald.ee

 

 

sotsiaalhooldaja, Vara (Välgi)

Maimo Sikk

maimo.sikk@peipsivald.ee
(+372) 741 8846
(+372) 523 8083

 

 

sotsiaalhooldaja,  Vara

Elle Koort

elle.koort@peipsivald.ee
(+372) 5569 6836

 

 
sotsiaalhooldaja, Kallaste

Natalja Sorgina

     
sotsiaalhooldaja, Peipsiääre Natalja Dubinina      

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

Silvi Vaiknemets
keskeriharidus/

silvi.vaiknemets@peipsivald.ee
(+372) 503 2380

 

 

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

Kristina Vulf
 

kristina.vulf@peipsivald.ee
(+372) 5411 0014