2019
__________________________________________________________________________________________________

Peipsiääre Vallavolikogu 27.02.2019 aasta määrus nr 5 "Peipsiääre valla 2019 aasta eelarve vastuvõtmine" 


EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu "Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine" 
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu (2. projekt, 27.02.2019 seisuga)

Lisa 2- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (2. projekt, 27.02.2019 seisuga)
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu (1. projekt,  30.01.2019 seisuga)

Lisa 2 - Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (1. projekt,  30.01.2019 seisuga)

_______

2018
__________________________________________________________________________________________________

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve lühiülevaadet näed SIIT

Peipsiääre valla 2018. a eelarve vastuvõtmine 

Peipsiääre valla 2018. aasta I. lisaeelarve vastuvõtmine bdoc

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 aasta määrus nr 10 "Peipsiääre valla 2018 aasta eelarve vastuvõtmine" bdoc.


EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu "Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine" 
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu (2. projekt, 02.03.2018 seisuga)

Lisa 2- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (2. projekt, 02.03.2018 seisuga)
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu (1. projekt, 30.12.2017 seisuga)
_______

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 3 (20.03.2018)

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 2 (27.02.2018) 

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 1 (26.01.2018)