PEIPSIÄÄRE VALLA AUKODANIKUD

                

              Urmas Pirk - Hindamatu panuse eest Peipsi piirkonna                                              Vahur Afanasjev (kodanikunimega Laanoja) - Peipsiääre piirkonna 
                 ettevõtluse arendamisel ning turundamisel (2019)                                                                     esiletoomise eest Eesti kirjanduses (2019)