ARENGUKAVA

Peipsiääre valla arengukava valmib hiljemalt 10.09.2018. Arengukava koostab OÜ Cumulus Consulting.

ENDISTE OMAVALITSUSTE ARENGUKAVAD